Trích dẫn APA

Đỗ, M. H., & Nguyễn, T. C. (1999). Vấn đề tư duy trong triết học Hêghen: Sách tham khảo cho học viên cao học và nghiên cưú sinh triết học\. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Đỗ, Minh Hợp, and Trọng Chuẩn Nguyễn. Vấn đề Tư Duy Trong Triết Học Hêghen: Sách Tham Khảo Cho Học Viên Cao Học Và Nghiên Cưú Sinh Triết Học\. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1999.

Trích dẫn MLA

Đỗ, Minh Hợp, and Trọng Chuẩn Nguyễn. Vấn đề Tư Duy Trong Triết Học Hêghen: Sách Tham Khảo Cho Học Viên Cao Học Và Nghiên Cưú Sinh Triết Học\. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1999.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.