Trích dẫn APA

Lương, t. Y., & Bùi, t. V. (1996). Mô hình nền hành chính các nước Asean\. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Lương, trọng Yêm, and thế Vĩnh Bùi. Mô Hình Nền Hành Chính Các Nước Asean\. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996.

Trích dẫn MLA

Lương, trọng Yêm, and thế Vĩnh Bùi. Mô Hình Nền Hành Chính Các Nước Asean\. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.