Trích dẫn APA

Allen Schick. (1995). The Federal budget: Politics, policy, process\. Washington, D.C.: Booking institution.

Chicago Style Citation

Allen Schick. The Federal Budget: Politics, Policy, Process\. Washington, D.C.: Booking institution, 1995.

Trích dẫn MLA

Allen Schick. The Federal Budget: Politics, Policy, Process\. Washington, D.C.: Booking institution, 1995.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.