Trích dẫn APA

Vũ, M. H., & Huy Thắng. Huyền ảo Mỹ Sơn\.

Chicago Style Citation

Vũ, Mai Hoàng, and Huy Thắng. Huyền ảo Mỹ Sơn\.

Trích dẫn MLA

Vũ, Mai Hoàng, and Huy Thắng. Huyền ảo Mỹ Sơn\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.