Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người\

Trong hệ tư tưởng Hồ Chí Minh, vấn đề quyền con người đã chiếm một vị trí rất quan trọng đặc biệt; đồng thời cũng thể hiện một cách tiếp cận khoa học, đầy đủ và rất nhân văn mà đỉnh cao là Bản tuyên ngôn độc lập ngày 2.9.1945...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Xuyến
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00927nab a2200229 a 4500
001 20947
005 20161019045235.0
008 050107|########xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
100 |a Nguyễn, Xuyến 
245 1 |a Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người\   |c Nguyễn Xuyến 
520 |a Trong hệ tư tưởng Hồ Chí Minh, vấn đề quyền con người đã chiếm một vị trí rất quan trọng đặc biệt; đồng thời cũng thể hiện một cách tiếp cận khoa học, đầy đủ và rất nhân văn mà đỉnh cao là Bản tuyên ngôn độc lập ngày 2.9.1945 
653 |a ct 
653 |a hồ chí minh 
653 |a lịch sử 
653 |a quyền con người 
653 |a tư tưởng hồ chí minh 
773 |t S.khỏe & Đ.sống  |d 14-10-2003 
901 |a BV32 
911 |b 07/01/2005  |c Administrator  |d NAL050038157 
942 |c BT 
999 |c 30643  |d 30643