Nghiên cưú xã hội thực nghiệm\

Sách trình bày phương pháp luận, phương pháp hệ của việc nghiên cưú xã hội thực nghiệm; giải thích và hệ thống những vấn đề cơ bản trong nghiên cưú xã hội thực nghiệm, các phương pháp và kỹ năng phân tích cụ thể

Lưu vào:
Tác giả chính: Helmut Kromrey
Đồng tác giả: Hồ, Kim Tô
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thế giới, 1999
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Sách trình bày phương pháp luận, phương pháp hệ của việc nghiên cưú xã hội thực nghiệm; giải thích và hệ thống những vấn đề cơ bản trong nghiên cưú xã hội thực nghiệm, các phương pháp và kỹ năng phân tích cụ thể
Mô tả vật lý:661tr.