Trích dẫn APA

Bùi, T. (2000). Việt Nam thời cổ xưa: Từ khởi thuỷ đến năm 40-43 sau Công nguyên\. Hà Nội: Thanh niên.

Chicago Style Citation

Bùi, Thiết. Việt Nam Thời Cổ Xưa: Từ Khởi Thuỷ đến Năm 40-43 Sau Công Nguyên\. Hà Nội: Thanh niên, 2000.

Trích dẫn MLA

Bùi, Thiết. Việt Nam Thời Cổ Xưa: Từ Khởi Thuỷ đến Năm 40-43 Sau Công Nguyên\. Hà Nội: Thanh niên, 2000.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.