Trích dẫn APA

Hồng Sâm. 29 năm, nước Mỹ và những lời nói dối: 29 năm giải phóng miền Nam qua báo chí Mỹ (30/4/1975-30/4/2004)\.

Chicago Style Citation

Hồng Sâm. 29 Năm, Nước Mỹ Và Những Lời Nói Dối: 29 Năm Giải Phóng Miền Nam Qua Báo Chí Mỹ (30/4/1975-30/4/2004)\.

Trích dẫn MLA

Hồng Sâm. 29 Năm, Nước Mỹ Và Những Lời Nói Dối: 29 Năm Giải Phóng Miền Nam Qua Báo Chí Mỹ (30/4/1975-30/4/2004)\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.