La mort dans les religions d'Asie\

Sách phân tích quan niệm về cái chết, về thế giới bên kia của người châu á, giới thiệu các phong tục chôn cất, bảo quản, tưởng niệm những người đã khuất ở châu á

Lưu vào:
Tác giả chính: Bernard Faure
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Dominos, 1994
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 291.2 M434t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn