Trích dẫn APA

Trần Thanh. Tìm lại hình hài của Hoàng thành Thăng Long - Hoàng thành ở đâu\.

Chicago Style Citation

Trần Thanh. Tìm Lại Hình Hài Của Hoàng Thành Thăng Long - Hoàng Thành ở đâu\.

Trích dẫn MLA

Trần Thanh. Tìm Lại Hình Hài Của Hoàng Thành Thăng Long - Hoàng Thành ở đâu\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.