Trích dẫn APA

Thông tin báo chí trong hoạt động Quốc hội: Kỷ niệm ngày nhà báo VN 21-6.

Chicago Style Citation

Thông Tin Báo Chí Trong Hoạt động Quốc Hội: Kỷ Niệm Ngày Nhà Báo VN 21-6.

Trích dẫn MLA

Thông Tin Báo Chí Trong Hoạt động Quốc Hội: Kỷ Niệm Ngày Nhà Báo VN 21-6.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.