Trích dẫn APA

Thi Châu. Báo chí thế giới xưa và nay: Nhân kỷ niệm ngày báo chí VN 21-6\.

Chicago Style Citation

Thi Châu. Báo Chí Thế Giới Xưa Và Nay: Nhân Kỷ Niệm Ngày Báo Chí VN 21-6\.

Trích dẫn MLA

Thi Châu. Báo Chí Thế Giới Xưa Và Nay: Nhân Kỷ Niệm Ngày Báo Chí VN 21-6\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.