Trích dẫn APA

Châu Cầu. Có 2 vị tướng tài Việt nam của thế giới\.

Chicago Style Citation

Châu Cầu. Có 2 Vị Tướng Tài Việt Nam Của Thế Giới\.

Trích dẫn MLA

Châu Cầu. Có 2 Vị Tướng Tài Việt Nam Của Thế Giới\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.