Ba bản tuyên ngôn độc lập ở ba thời điểm lịch sử\

Bản đầu tiên do Lý Thường Kiệt (1019-1105) viết chỉ có 4 câu thơ: Nam quốc sơn hà... Bản tuyên ngôn lần thứ hai của Lê Lợi, Nguyễn Trãi viết sau chiến thắng quân Minh những năm 1406-1417, đó là bài Bình Ngô đại cáo dài 145 câu. Bản Tuyên ngôn Độc lập lần 3 của Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại quảng trườ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Xuyến
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01193nab a2200241 a 4500
001 24474
005 20161019045327.0
008 050107|########xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
100 |a Nguyễn, Xuyến 
245 1 |a Ba bản tuyên ngôn độc lập ở ba thời điểm lịch sử\   |c Nguyễn Xuyến 
520 |a Bản đầu tiên do Lý Thường Kiệt (1019-1105) viết chỉ có 4 câu thơ: Nam quốc sơn hà... Bản tuyên ngôn lần thứ hai của Lê Lợi, Nguyễn Trãi viết sau chiến thắng quân Minh những năm 1406-1417, đó là bài Bình Ngô đại cáo dài 145 câu. Bản Tuyên ngôn Độc lập lần 3 của Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại quảng trường Ba Đình 2-9-1945...đánh dấu mốc thời kỳ hoàn thành cách mạng dân tộc, độc lập và dân chủ tự do 
653 |a hồ chí minh 
653 |a lịch sử 
653 |a lý thường kiệt 
653 |a nguyễn trãi 
653 |a tuyên ngôn độc lập 
653 |a việt nam 
773 |t Sài Gòn giải phóng  |d 02-09-1997 
901 |a BV4 
911 |b 07/01/2005  |c Administrator  |d NAL050041685 
942 |c BT 
999 |c 34098  |d 34098