Trích dẫn APA

Đặng Chuẩn. Kinh thánh - Bộ sách cơ bản của Thiên chúa giáo\.

Chicago Style Citation

Đặng Chuẩn. Kinh Thánh - Bộ Sách Cơ Bản Của Thiên Chúa Giáo\.

Trích dẫn MLA

Đặng Chuẩn. Kinh Thánh - Bộ Sách Cơ Bản Của Thiên Chúa Giáo\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.