Trích dẫn APA

Lãi suất cơ bản của tổ chức tín dụng: Văn bản mới.

Chicago Style Citation

Lãi Suất Cơ Bản Của Tổ Chức Tín Dụng: Văn Bản Mới.

Trích dẫn MLA

Lãi Suất Cơ Bản Của Tổ Chức Tín Dụng: Văn Bản Mới.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.