Trích dẫn APA

Nguyễn, V. H. (2000). Triết lý phát triển C.Mac, Ph.Ăngghen, V.I. Lênin, Hồ Chí Minh\. Hà Nội: Khoa học xã hội.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Văn Huyền. Triết Lý Phát Triển C.Mac, Ph.Ăngghen, V.I. Lênin, Hồ Chí Minh\. Hà Nội: Khoa học xã hội, 2000.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Văn Huyền. Triết Lý Phát Triển C.Mac, Ph.Ăngghen, V.I. Lênin, Hồ Chí Minh\. Hà Nội: Khoa học xã hội, 2000.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.