Trách nhiệm của người sử dụng lao động trong trường hợp họ đơn phương châm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

Điều 41 Bộ luật Lao động quy định trường hợp người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật thì phải nhận người lao động trở lại làm công việc theo hợp đồng đã ký và phải bồi thường một khoản tiền tương ứng với tiền lương và phụ cấp lương trong những ngày người lao động không làm...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00996nab a2200181 a 4500
001 25464
005 20161019045337.0
008 050226|########xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
245 0 |a Trách nhiệm của người sử dụng lao động trong trường hợp họ đơn phương châm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật 
520 |a Điều 41 Bộ luật Lao động quy định trường hợp người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật thì phải nhận người lao động trở lại làm công việc theo hợp đồng đã ký và phải bồi thường một khoản tiền tương ứng với tiền lương và phụ cấp lương trong những ngày người lao động không làm việc 
653 |a hợp đồng lao động 
653 |a luật lao động 
773 |t Pháp luật  |d 10-06-2002 
901 |a BV24 
911 |b 26/02/2005  |c Administrator  |d NAL050042677 
942 |c BT 
999 |c 34918  |d 34918