Trích dẫn APA

Phan Ngọc. (2000). Thử xét văn hóa, văn học bằng ngôn ngữ học\. Hà Nội: Thanh niên.

Chicago Style Citation

Phan Ngọc. Thử Xét Văn Hóa, Văn Học Bằng Ngôn Ngữ Học\. Hà Nội: Thanh niên, 2000.

Trích dẫn MLA

Phan Ngọc. Thử Xét Văn Hóa, Văn Học Bằng Ngôn Ngữ Học\. Hà Nội: Thanh niên, 2000.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.