Trích dẫn APA

Cần đưa vấn đề minh bạch tài sản vào Luật Chống tham nhũng.

Chicago Style Citation

Cần đưa Vấn đề Minh Bạch Tài Sản Vào Luật Chống Tham Nhũng.

Trích dẫn MLA

Cần đưa Vấn đề Minh Bạch Tài Sản Vào Luật Chống Tham Nhũng.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.