Trích dẫn APA

10 phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2005.

Chicago Style Citation

10 Phụ Nữ Quyền Lực Nhất Thế Giới Năm 2005.

Trích dẫn MLA

10 Phụ Nữ Quyền Lực Nhất Thế Giới Năm 2005.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.