Trích dẫn APA

Nguyễn, T. H. H. Sông Tô Lịch xưa và nay.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Thị Hồng Hà. Sông Tô Lịch Xưa Và Nay.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Thị Hồng Hà. Sông Tô Lịch Xưa Và Nay.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.