Trích dẫn APA

Hữu Thọ. Khuyết điểm chậm được khắc phục sẽ trở thành nguy cơ.

Chicago Style Citation

Hữu Thọ. Khuyết điểm Chậm được Khắc Phục Sẽ Trở Thành Nguy Cơ.

Trích dẫn MLA

Hữu Thọ. Khuyết điểm Chậm được Khắc Phục Sẽ Trở Thành Nguy Cơ.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.