Trích dẫn APA

Vi Thảo. Người Việt đầu tiên vào ban lãnh đạo Silicon Valley.

Chicago Style Citation

Vi Thảo. Người Việt đầu Tiên Vào Ban Lãnh đạo Silicon Valley.

Trích dẫn MLA

Vi Thảo. Người Việt đầu Tiên Vào Ban Lãnh đạo Silicon Valley.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.