Trích dẫn APA

Nông, Đ. M. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, làm cho Đảng ta luôn xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc Việt Nam.

Chicago Style Citation

Nông, Đức Mạnh. Tạo Sự Chuyển Biến Mạnh Mẽ, Làm Cho Đảng Ta Luôn Xứng đáng Là đội Tiên Phong Của Giai Cấp Công Nhân, Nhân Dân Lao động Và Cả Dân Tộc Việt Nam.

Trích dẫn MLA

Nông, Đức Mạnh. Tạo Sự Chuyển Biến Mạnh Mẽ, Làm Cho Đảng Ta Luôn Xứng đáng Là đội Tiên Phong Của Giai Cấp Công Nhân, Nhân Dân Lao động Và Cả Dân Tộc Việt Nam.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.