Lịch sử Đông Nam á hiện đại: Sách tham khảo\

Sách trình bày khái quát tình hình các nước trong khu vực Đông Nam á sau khi lật đổ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, giành độc lập dân tộc, trong đó tập trung vào các khía cạnh dân tộc, tộc người và tôn giáo

Lưu vào:
Tác giả chính: CHRISTIE CLIVE J.
Đồng tác giả: Đào, Dục, Lưu, Đoàn Huynh, Trần, Văn Tuỵ
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2000
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01663nam a2200361 a 4500
001 3891
005 20161019034115.0
008 041007s2000####vm |||||||||||||||||vie||
040 |a TVQH  |b vie  |e AACR2 
041 |a vie 
080 |a 9(T)44 
082 |2 23  |a 950  |b L302s 
100 |a CHRISTIE CLIVE J. 
245 1 |a Lịch sử Đông Nam á hiện đại:   |b Sách tham khảo\   |c CHRISTIE CLIVE J., Lưu Đoàn Huynh, Trần Văn Tuỵ, Đào Dục 
260 |a Hà Nội:   |b Chính trị quốc gia,   |c 2000 
300 |a 420tr. 
520 |a Sách trình bày khái quát tình hình các nước trong khu vực Đông Nam á sau khi lật đổ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, giành độc lập dân tộc, trong đó tập trung vào các khía cạnh dân tộc, tộc người và tôn giáo 
653 |a dân tộc 
653 |a đạo hồi 
653 |a Đông Nam á 
653 |a lịch sử 
653 |a sắc tộc 
653 |a tộc người 
653 |a tôn giáo 
700 |a Đào, Dục 
700 |a Lưu, Đoàn Huynh 
700 |a Trần, Văn Tuỵ 
911 |a Convert  |b 07/10/2004  |c Administrator  |d NAL040003949 
942 |c BK 
999 |c 3756  |d 3756 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 950_000000000000000_L302S  |7 0  |9 9121  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 950 L302s  |p VL00001584  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 950_000000000000000_L302S  |7 0  |9 9122  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 950 L302s  |p VL00001585  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 950_000000000000000_L302S  |7 0  |9 9123  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 950 L302s  |p VL00001586  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK