Trích dẫn APA

Nguyễn, V. P. Thân thương những phố tên "Hàng".

Chicago Style Citation

Nguyễn, Vinh Phúc. Thân Thương Những Phố Tên "Hàng".

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Vinh Phúc. Thân Thương Những Phố Tên "Hàng".

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.