Trích dẫn APA

Lược sử thung lũng SILICON.

Chicago Style Citation

Lược Sử Thung Lũng SILICON.

Trích dẫn MLA

Lược Sử Thung Lũng SILICON.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.