Trích dẫn APA

Xuân Ba. Tiếng cu gù dọc đường Nguyễn Tri Phương.

Chicago Style Citation

Xuân Ba. Tiếng Cu Gù Dọc đường Nguyễn Tri Phương.

Trích dẫn MLA

Xuân Ba. Tiếng Cu Gù Dọc đường Nguyễn Tri Phương.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.