Trích dẫn APA

Phan, H. L. Hội trường Ba đình cần được xếp hạng theo Luật di sản văn hóa.

Chicago Style Citation

Phan, Huy Lê. Hội Trường Ba đình Cần được Xếp Hạng Theo Luật Di Sản Văn Hóa.

Trích dẫn MLA

Phan, Huy Lê. Hội Trường Ba đình Cần được Xếp Hạng Theo Luật Di Sản Văn Hóa.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.