Quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả những vấn đề Hội nghị Trung ương đã quyết định

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại buổi bế mạc Hội nghị làn thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông, Đức Mạnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00761nab a2200205 p 4500
001 33229
005 20161019045433.0
008 080220|########xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
100 |a Nông, Đức Mạnh 
245 1 |a Quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả những vấn đề Hội nghị Trung ương đã quyết định 
520 |a Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại buổi bế mạc Hội nghị làn thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X 
653 |a HNTW6 
653 |a phát biểu bế mạc 
773 |t Nhân dân  |d 23-1-2008 
901 |a BV1 
902 |a ct 
911 |a Hoa  |b 20/02/2008  |c Administrator  |d NAL080050449 
942 |c BT 
999 |c 38501  |d 38501