Trích dẫn APA

Phan, D. K. Khúc ngoặt trong cuộc đời danh tướng Ngô Văn Sở: Nhìn lại lịch sử.

Chicago Style Citation

Phan, Duy Kha. Khúc Ngoặt Trong Cuộc đời Danh Tướng Ngô Văn Sở: Nhìn Lại Lịch Sử.

Trích dẫn MLA

Phan, Duy Kha. Khúc Ngoặt Trong Cuộc đời Danh Tướng Ngô Văn Sở: Nhìn Lại Lịch Sử.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.