Chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo và đại đoàn kết tôn giáo của Đảng và Nhà nước

Bài viết về vai trò của tôn giáo góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chính sách phát triển tôn giáo của Đảng và Nhà nước cũng như sự công nhận quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền bình đẳng các tôn giáo trước pháp luật...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Đức Lữ
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00903nab a2200205 p 4500
001 34601
005 20161019045442.0
008 081017|########xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
100 |a Nguyễn, Đức Lữ 
245 1 |a Chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo và đại đoàn kết tôn giáo của Đảng và Nhà nước 
520 |a Bài viết về vai trò của tôn giáo góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chính sách phát triển tôn giáo của Đảng và Nhà nước cũng như sự công nhận quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền bình đẳng các tôn giáo trước pháp luật 
653 |a đoàn kết tôn giáo 
653 |a tôn giáo 
773 |t Nhân dân  |d 11-10-2008 
901 |a BV1 
902 |a ct 
911 |a Hoa  |b 17/10/2008  |c Administrator  |d NAL080051826 
942 |c BT 
999 |c 39077  |d 39077