Trích dẫn APA

Thu Thảo. Khái niệm kẻ thù qua các đời Tổng thống Mỹ.

Chicago Style Citation

Thu Thảo. Khái Niệm Kẻ Thù Qua Các đời Tổng Thống Mỹ.

Trích dẫn MLA

Thu Thảo. Khái Niệm Kẻ Thù Qua Các đời Tổng Thống Mỹ.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.