Trích dẫn APA

Đường Hồ Chí Minh huyền thoại, xưa và nay.

Chicago Style Citation

Đường Hồ Chí Minh Huyền Thoại, Xưa Và Nay.

Trích dẫn MLA

Đường Hồ Chí Minh Huyền Thoại, Xưa Và Nay.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.