Trích dẫn APA

Lê, K. Họp báo trước kỳ họp Quốc hội: Chưa định bán cổ phần bô-xít cho nước ngoài.

Chicago Style Citation

Lê, Kiên. Họp Báo Trước Kỳ Họp Quốc Hội: Chưa định Bán Cổ Phần Bô-xít Cho Nước Ngoài.

Trích dẫn MLA

Lê, Kiên. Họp Báo Trước Kỳ Họp Quốc Hội: Chưa định Bán Cổ Phần Bô-xít Cho Nước Ngoài.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.