Trích dẫn APA

Thêm Châu bản khẳng định chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam.

Chicago Style Citation

Thêm Châu Bản Khẳng định Chủ Quyền Hoàng Sa Của Việt Nam.

Trích dẫn MLA

Thêm Châu Bản Khẳng định Chủ Quyền Hoàng Sa Của Việt Nam.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.