Cương lĩnh chính trị-ngọn cờ tư tưởng lý luận chỉ đạo sự nghiệp cách mạng của chúng ta

Bài viết của GS.TS Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội về 4 Cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt nam, nền tảng tư tưởng lý luận lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong các thời kỳ bảo vệ và xây dựng Tổ quốc VNXHCN

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00847nab a2200205 a 4500
001 37003
005 20161019045500.0
008 100310|########xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
245 0 |a Cương lĩnh chính trị-ngọn cờ tư tưởng lý luận chỉ đạo sự nghiệp cách mạng của chúng ta 
520 |a Bài viết của GS.TS Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội về 4 Cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt nam, nền tảng tư tưởng lý luận lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong các thời kỳ bảo vệ và xây dựng Tổ quốc VNXHCN 
653 |a cương lĩnh 
653 |a ĐCSVN 
653 |a nguyễn phú trọng 
773 |t Nhân dân  |d 27-1-2010 
901 |a BV1 
902 |a ct 
911 |a Đinh Thị Hoa  |b 10/03/2010  |d TVL100000190 
942 |c BT 
999 |c 40241  |d 40241