Trích dẫn APA

Chuyện hy hữu - hạt thóc 3.000 năm nẩy mầm: Người trong cuộc cũng ngạc nhiên.

Chicago Style Citation

Chuyện Hy Hữu - Hạt Thóc 3.000 Năm Nẩy Mầm: Người Trong Cuộc Cũng Ngạc Nhiên.

Trích dẫn MLA

Chuyện Hy Hữu - Hạt Thóc 3.000 Năm Nẩy Mầm: Người Trong Cuộc Cũng Ngạc Nhiên.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.