Gửi nội dung này: Chuyện hy hữu - hạt thóc 3.000 năm nẩy mầm: Người trong cuộc cũng ngạc nhiên