Trích dẫn APA

Vũ, V. Q. Định đô Thăng Long: Bước trưởng thành vượt bậc của dân tộc.

Chicago Style Citation

Vũ, Văn Quân. Định đô Thăng Long: Bước Trưởng Thành Vượt Bậc Của Dân Tộc.

Trích dẫn MLA

Vũ, Văn Quân. Định đô Thăng Long: Bước Trưởng Thành Vượt Bậc Của Dân Tộc.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.