Trích dẫn APA

Dấu ấn Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Chicago Style Citation

Dấu ấn Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XI Của Đảng.

Trích dẫn MLA

Dấu ấn Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XI Của Đảng.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.