Trích dẫn APA

Mai Hà. Thủy điện khô kiệt.

Chicago Style Citation

Mai Hà. Thủy điện Khô Kiệt.

Trích dẫn MLA

Mai Hà. Thủy điện Khô Kiệt.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.