Trích dẫn APA

(2002). Luật các tổ chức tín dụng và văn bản hướng dẫn thi hành. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Luật Các Tổ Chức Tín Dụng Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2002.

Trích dẫn MLA

Luật Các Tổ Chức Tín Dụng Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2002.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.