Luật các tổ chức tín dụng và văn bản hướng dẫn thi hành

Sách giới thiệu toàn văn Luật các tổ chức tín dụng 1997, qui định về tổ chức, hoạt động của các tổ chức tín dụng và hoạt động ngân hàng gồm 11 chương, 131 điều đã được QHKX, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 12-12-1997 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật này...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01482nam a2200277 a 4500
001 4295
005 20161019034205.0
008 041007s2002####vm |||||||||||||||||vie||
040 |a TVQH  |b vie  |e AACR2 
041 |a vie 
080 |a 34(V) 
082 |2 23  |a 346.073  |b L504c 
245 0 |a Luật các tổ chức tín dụng và văn bản hướng dẫn thi hành 
260 |a Hà Nội:   |b Chính trị quốc gia,   |c 2002 
300 |a 507tr. 
520 |a Sách giới thiệu toàn văn Luật các tổ chức tín dụng 1997, qui định về tổ chức, hoạt động của các tổ chức tín dụng và hoạt động ngân hàng gồm 11 chương, 131 điều đã được QHKX, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 12-12-1997 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật này 
653 |a ngân hàng 
653 |a Pháp luật 
653 |a tín dụng 
653 |a tổ chức tín dụng 
911 |a Convert  |b 07/10/2004  |c Administrator  |d NAL040004355 
942 |c BK 
999 |c 4157  |d 4157 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 346_073000000000000_L504C  |7 0  |9 10155  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 346.073 L504c  |p VV00012387  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 346_073000000000000_L504C  |7 0  |9 10156  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 346.073 L504c  |p VV00012388  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 346_073000000000000_L504C  |7 0  |9 10157  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 346.073 L504c  |p VV00012386  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK