Trích dẫn APA

"Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam, điều đó là chắc chắn!".

Chicago Style Citation

"Hoàng Sa - Trường Sa Là Của Việt Nam, điều đó Là Chắc Chắn!".

Trích dẫn MLA

"Hoàng Sa - Trường Sa Là Của Việt Nam, điều đó Là Chắc Chắn!".

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.