Trích dẫn APA

Võ, N. G. Để mãi mãi được sống với độc lập, tự do và hạnh phuúc.

Chicago Style Citation

Võ, Nguyên Giáp. Để Mãi Mãi được Sống Với độc Lập, Tự Do Và Hạnh Phuúc.

Trích dẫn MLA

Võ, Nguyên Giáp. Để Mãi Mãi được Sống Với độc Lập, Tự Do Và Hạnh Phuúc.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.