Trích dẫn APA

Vũ, H. C. (2002). Vấn đề tạo nguồn lực tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa\. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Vũ, Hy Chương. Vấn đề Tạo Nguồn Lực Tiến Hành Công Nghiệp Hóa, Hiện đại Hóa\. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2002.

Trích dẫn MLA

Vũ, Hy Chương. Vấn đề Tạo Nguồn Lực Tiến Hành Công Nghiệp Hóa, Hiện đại Hóa\. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2002.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.