Vấn đề tạo nguồn lực tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa\

Sách phân tích, đánh giá các nguồn lực theo nguồn gốc xuất xứ, số lượng, chất lượng, cách thức và giải pháp huy động sử dụng; xem xét các yếu tố ảnh hưởng, dự báo các khả năng, xu hướng diễn biến và các giải pháp tạo nguồn lực nhằm thúc đẩy sự nghiệp CNH, HĐH...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Hy Chương
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2002
Chủ đề:
CNH
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01488nam a2200265 a 4500
001 4381
005 20161019034217.0
008 041007s2002####vm |||||||||||||||||vie||
040 |a TVQH  |b vie  |e AACR2 
041 |a vie 
082 |2 23  |a 338.9597  |b V121đ 
100 |a Vũ, Hy Chương 
245 0 |a Vấn đề tạo nguồn lực tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa\   |c Vũ Hy Chương 
260 |a Hà Nội:   |b Chính trị quốc gia,   |c 2002 
300 |a 232tr. 
520 |a Sách phân tích, đánh giá các nguồn lực theo nguồn gốc xuất xứ, số lượng, chất lượng, cách thức và giải pháp huy động sử dụng; xem xét các yếu tố ảnh hưởng, dự báo các khả năng, xu hướng diễn biến và các giải pháp tạo nguồn lực nhằm thúc đẩy sự nghiệp CNH, HĐH 
653 |a CNH 
653 |a HĐH 
653 |a Nguồn lực 
911 |a Convert  |b 07/10/2004  |c Administrator  |d NAL040004441 
942 |c BK 
999 |c 4242  |d 4242 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 338_959700000000000_V121Đ  |7 0  |9 10384  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 338.9597 V121đ  |p VV00012618  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 338_959700000000000_V121Đ  |7 0  |9 10385  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 338.9597 V121đ  |p VV00012619  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 338_959700000000000_V121Đ  |7 0  |9 10386  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 338.9597 V121đ  |p VV00012617  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK