Trích dẫn APA

Lê, P. Từ "bắt người đòi tiền chuộc" tới "đe dọa hạt nhân".

Chicago Style Citation

Lê, Phái. Từ "bắt Người đòi Tiền Chuộc" Tới "đe Dọa Hạt Nhân".

Trích dẫn MLA

Lê, Phái. Từ "bắt Người đòi Tiền Chuộc" Tới "đe Dọa Hạt Nhân".

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.